Etüv

etuv - Etüv

Etüv cihazları, laboratuvarların en önemli cihazlarından biridir. Isıtma, kurutma, bakteri kültürü için uygun ısıl şartları sağlamanın yanında en önemli işlevi olan sterilizasyon gibi görevleri üstlenebilen etüv cihazları, kabin, ısıtıcılar, kontrol kartı gibi ana parçalardan oluşmaktadır.

Genel kullanım alanları:

 • Mikrop öldürmede, (Bu tür etüvler 160 ile 180 °C arası sıcaklıklarda çalışırlar.)
 • Cerrahi aletlerin dezenfekte edilmesinde,
 • Deneyselmikrop üretiminde,
 • Çeşitlikumaş, kürk, kauçuk, vb. dezenfekte edilmesinde (Bu tür etüvler sıcak su buharı ile çalışırlar) kullanılır.

etuv 1 - Etüv

Etüv Cihazlarının Kullanım Alanları ve Amaçları?

 

Mikroorganizmaların uygun çevre koşulları sağlanarak çoğaltılmaları işlemine besileme denir. Mikroorganizmaların üretilmeleri için gerekli maddeleri içeren hazırlanmış ortamlar besiyeri olarak adlandırılır. Besiyerleri, mikroorganizmaların üretilebilmeleri dışında, benzerlerinden ayırt edilebilmelerinde ve özelliklerinin belirlenmelerinde kullanılır. Mikroorganizmaların canlı ortamlarda üretilebilmeleri için, deney hayvanlarından ve doku kültürlerinden yararlanılır. Mikroorganizmaların üremeleri, insan sağlığı açısından tanımsal amaçlar taşır. Hastalık yapıcı etkenlerin ilgili vücut bölgelerinden üretilmeleri sonucunda hastalığın adının belirlenmesi imkânı doğar. Takiben patojen(hastalık yapıcı) mikroorganizmaların yine besiyerlerinde antimikrobik maddelere duyarlılıkları saptanabilir. Sağlıklı tedavi yaklaşımları gerçekleşir. Ayrıca tedaviye cevap alınıp alınamayacağı testlerle belirlenebilir.

Çevremizde bulunan ve insan sağlığına etkili su, süt, çeşitli yiyecek maddeleri, bazı ortam ve araç gereçlerin mikroorganizma taşımaları açısından zaman zaman kontrol edilmeleri toplum ve çevre sağlığı açısından önem taşır. Mikroorganizmalardan aşı, antiserum, antijen gibi gerekli maddelerin elde edilmeleri ve bilimsel araştırma amaçlı olarak üretilmeleri gerekir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli mikroorganizmalar hastalık oluşturur. Bu mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması ve üretilmesinde besiyerleri kullanılır. Besiyerleri canlı ve cansız ortamlar olarak ikiye ayrılır. Canlı ortamlar olarak sıklıkla hücre kültürleri, embriyonlu yumurta ve deney hayvanlarından yararlanılmaktadır. Cansız ortamlar, genellikle bakterileri izole etmek, üretmek, çeşitli testleri uygulamak suretiyle ayırıcı tanı yapabilmede kullanılan ısıl ve nem gibi şartları sağlayan elektronik kabinli cihazlardır. Klinik örneklerden ekim yapılırken üretilmesi düşünülen mikroorganizmanın özelliklerine göre uygun olan besiyerleri seçilmelidir. İşte etüv cihazları, bakteri örneklerinin üremesi için gerekli ortam şartlarını bir kabin içerisinde sağlayan elektrikli ısıtıcılardır. Kabin içini ısıtmasının yanında nemlendirmesi de söz konusudur. İnsan vücuduyla alakalı numunelerdeki bakterilerin çoğaltılması esnasında cihazlar genellikle 37°C’ye ayarlanırken küf ve mantarların çoğaltılması uygulamalarında ise 22°C’ye ayarlanır. Etüv cihazları, sıklıkla sterilizasyon amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Kuru hava ile sterilizasyon bakterileri ve bunların sporlarının protein yapılarını yüksek sıcaklık ile bozma prensibini gütmektedir. Etüvler karşımıza Pasteur fırını veya incubator isimleriyle de çıkabilir ve ısıtma ve kurutma amacıyla da kullanılan laboratuvarların vazgeçilmez cihazlarındandır. Tüm bu bilgiler ışığında etüv cihazlarının kullanım alanları aşağıdaki gibi karşımıza çıkmaktadır:  Kuru hava ile sterilizasyon işlemiØ  Bakterilerin üremesi için besiyeriØ  Kurutma işlemiØ  Isıtma işlemiØ Bu tip sterilizatörler özellikle, az sayıda metal ekipmanın gün içinde tekrar tekrar ve defalarca kullanıldığı küçük operasyonların yapıldığı kliniklerde karşımıza çıkar. Çünkü hastane ve benzeri büyük sağlık kuruluşlarında sterilizasyon birimleri bulunmaktadır ve bu birimler tüm hastanenin sterilizasyon işlerini yüklenmişlerdir.

Etüv Cihazı Yapısal Özellikleri Nelerdir?

Etüv cihazları karşınıza sıklıkla eski cihazlar olarak çıkacaklardır ve bu cihazlar elektronik bir kontrol sistemi yerine mekanik esaslı kontrol donanımına sahiptir.

etuv 2 - Etüv

etuv 3 - Etüv

etuv 4 - Etüv

Etüv cihazlarının üst kısımlarında açılabilir havalandırma pencereleri mevcuttur. Bu pencereler sayesinde ısıl işlemin ardından cihazın içindeki sıcak havanın tahliyesi sağlanmış olur. Ayrıca, kalibrasyon esnasında da kalibratör ölçü aletinin probu bu pencereden kabin içerisine salınarak ölçümleme yapılır. Bakteri kültürünün üremesi için gerekli ortam şartlarından biri de nemdir. Etüvün yan kısmındaki su haznesine koyulan su cihazın ısınmasıyla buhar haline gelerek kabin içerisini nemlendirir. Etüvler sıklıkla insan vücudu şartlarını sağlama adına 37°C’de çalıştırılır. Ancak bunun dışında sterilizasyon amaçlı işlemlerde sıcaklık değeri daha yüksek olarak belirlenecektir.

Etüv Cihazlarının Çalışması?

Etüv cihazları teknolojide geçekleşen gelişmeler sebebiyle sürekli olarak bir gelişim içerisinde olmuşlardır. Yıllar boyu mekanik kontrollü sistemler kullanılırken bugün mikroişlemci ve mikrodenetleyici teknolojisiyle donanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, tüm gelişmelere rağmen metal aksam, ısıtıcılar, termostat gibi yapılar yıllar önce kullanılan benzerleriyle hemen hemen aynıdır. Cihazın elektronik kartında ısı kontrol, zaman kontrol ve dijital görüntüleme gibi sistemler bulunmaktadır. Kabin içi sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlenen değerin altında ise anahtar (switch) olarak düşünebileceğimiz ısı kontrol sisteminin ısıtıcıların enerji yolunu kapattığına emin olabiliriz. Ayrıca kullanıcı bir zaman değeri seçerse zamanlayıcı geri sayıma başlar ve süre tamamlanana kadar ısıtıcıların ısınmasına izin verir. Zaman dolduğunda ise kullanıcıyı sesli ikaz ederek ısıtıcıların enerjisini keser.

Termostat elektronik sistemlerin dışında ve onların hataları durumunda tehlike yaşanmasını önlemek amacıyla sisteme dâhil edilmiş ısı kontrollü bir anahtardır. Kullanıcı mekanik olarak üzerindeki sıcaklık değerini düzenler. Termostatın sıcaklık sensörünün ucu kabin içerisine uzanır ve kabin içi sıcaklığı takip ederek termostata bu bilgiyi taşır. Kabin içi sıcaklığı tehlikeli değerlere yükseldiğinde termostatın görevi ısıtıcıların devresini açmak ve daha fazla ısınmayı engellemektir. Termokupl iki farklı metalin yan yana bağlanması ile elde edilen ve ortam sıcaklığına bağlı olarak mV(milivolt) düzeyinde gerilim oluşturan bir sıcaklık-gerilim dönüştürücüsüdür. Sanayi uygulamalarında en sık karşılaşılan ısıl dönüştürücü termokupldur. Sistemin elektronik kartı dâhilinde bulunan ısı kontrol sistemi kabin içi sıcaklık verisini termokupl sayesinde alır ve buna bağlı olarak ısıtıcıların enerjilenmesi veya enerjilenmemesi konusunda uygulamayı yapar.

Etüv Cihazı Blok Diyagramı

etuv 5 - Etüv

Uygun Kurulum için Gerekli Şartlar

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Cihazın kurulum yeri belirlenirken ortamı bir dizi tetkikten geçirmek gerecektir. Bunlar maddeler hâlinde aşağıda ifade edilmiştir.

 • Cihazın nakliye hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Yerleşim yerinin kullanım amacına ve kullanıcılara uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Kullanıcının başka işler yapması hâlinde cihazı izleyebilme olanağı olduğunu kontrol ediniz. Çevresindeki diğer cihazların kullanım sahasını işgal etmediğini kontrol ediniz, başka işlemlerin cihaza tesir etmediğinden ve zarar vermeyeceğinden emin olunuz.
 • Cihazın kablo mesafesinde topraklaması da bulunan sağlıklı bir elektrik prizi olduğundan emin olunuz.
 • Cihazın kurulacağı yerin sudan ve nemden uzak olduğuna emin olunuz. Aksi takdirde su ve nem cihazın metal aksamına ve elektronik aksamına zarar verebilir.
 • Cihazın güneş ışığından veya ısı kaynaklarından doğrudan etkilenmeyeceği bir yerde olduğundan emin olunuz.
 • Etüv cihazı kabininin üstündeki havalandırma yuvasının havalandırmayı engelleyecek şekilde kısıtlanmadığından emin olunuz.
 • Cihazın çalışacağı ortamın cihazın sıcaklık bakımından çalışma aralığının dışında olmadığından emin olunuz.

Yukarıda belirtilen tetkikler yapıldıktan sonra ortam şartlarının cihazı kötü yönde etkilemeyeceğine emin olunmuştur ve cihaz kurulabilir.

Yorumlar

Okumanızı Öneriyoruz

zeta potansiyel mobilite olcum cihazi zetasizer 310x165 - Zeta-Potansiyel ve Mobilite Ölçüm Cihazı (Zetasizer)

Zeta-Potansiyel ve Mobilite Ölçüm Cihazı (Zetasizer)

PDF OLARAK İNDİR Zetasizer cihazı, kollaidal çözeltilerde partiküllerin boyutunu, zeta potansiyelini ve molekül ağırlığını bulmak için kullanılan …

Bir Cevap Yazın

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com