Aylık Arşivler: Kasım 2020

Hidrojen Üreten Canlı Damlacıklar Geleceğin Alternatif Enerji Kaynağı

Bilim insanları, havada gün ışığına maruz kaldıklarında oksijen yerine hidrojen üreten küçük damlacık tabanlı mikrobiyal fabrikalar kurdular. Çin’deki Bristol Üniversitesi ve Harbin Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan uluslararası araştırma ekibinin bulguları Nature Communications’da yayınlandı. Normalde alg hücreleri karbondioksiti sabitler ve fotosentez yoluyla oksijen üretir. Çalışmada, fotosentez yoluyla oksijen üretmek yerine hidrojen üretmek için canlı alg hücreleriyle dolu şekerli damlacıklar kullanıldı. Hidrojen, potansiyel …

Devamı »

Hidrojen Enerjisini Endüstride Kullanabilme Umudumuz: Metalik Camlar

Fotoğraf: Fe-Ni-Mo-B Metalik Cam, grafik özeti. Uzakdoğu Federal Üniversitesi’ndeki (FEFU) bir grup bilim insanı, Avusturya, Türkiye, Slovakya, Rusya (MISIS, MSU) ve İngiltere’de bulunan meslektaşları ile birlikte oda sıcaklığında ince metalik cam katmanlarını hidrojenlemenin bir yolunu buldu. Bu teknoloji, hidrojen enerjisi alanında kullanılabilecek ucuz, enerji tasarruflu ve yüksek performansa sahip malzeme ve yöntem çeşitliliğinin önemli oranda genişlemesine sebep olabilir. Bu çalışma …

Devamı »

Hidrojen Üreten Canlı Damlacıklar Oluşturularak Alternatif Enerji Kaynağı Elde Edildi

Fotoğraf : Hidrojen üreten alg hücrelerinin yoğun olacak şekilde paketlenmiş damlacıklarının elektron mikroskobu görüntüsü.  Bilim insanları, havada gün ışığına maruz kaldıklarında oksijen yerine hidrojen üreten küçük damlacık bazlı mikrobiyal fabrika hücreleri ürettiler. Normalde alg hücreleri karbondioksite bağlanır ve fotosentez yoluyla oksijen üretir. Bu çalışmada, fotosentez yoluyla oksijen yerine hidrojen üretmek için canlı alg hücreleriyle dolu şekerli damlacıklar kullanıldı. Hidrojen, potansiyel …

Devamı »

Maden Havuzları Yaban Hayatı için Cıva Maruziyet Riskini Artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Peru’nun Amazon’unda küçük alüvyal altın yatakları için kazı yapan madenciler tarafından son yıllarda oluşturulan çukur ve göletlerin çoğalması, çevreyi önemli ölçüde değiştirdi ve aynı zamanda yerli topluluklar ve vahşi yaşam için cıva maruziyet riskini artırdı. Daha önce ormanların hâkim olduğu bu yerler, bu küçük göller tarafından giderek daha fazla çoğalma noktası haline geliyor; bu çalışma, batık …

Devamı »

Bir Asırdan Fazladır Aranan “Oda Sıcaklığında Süper İletken” Sentezlendi: Karbonlu Sülfür Hidrit

Fotoğraf-1: 15 °C sıcaklık ve 267 GPa basınçta fotokimyasal olarak sentezlenmiş üçlü karbon-sülfür-hidrit sisteminde süperiletkenlik gözlendi. (1) Makine mühendisliği, fizik ve astronomi yardımcı doçenti olan Ranga Dias tarafından yürütülen yeni bir araştırmanın hedefi, oda sıcaklığında süper iletken malzemeler geliştirmek. Günümüzde, süper iletkenliğe ulaşmak için aşırı soğuk gerekiyor. Dias’ın laboratuvarından alınan bu fotoğrafta gösterildiği gibi, bir mıknatıs sıvı azot ile soğutulmuş bir …

Devamı »

Canlı ve Çevreci Betonlar Üretildi

Yaygın olarak kullanılan insan yapımı malzeme beton, inşa edilmiş dünyamızın çoğuna şekil verir. Betonun temel bileşenlerinden olan çimento, insanın ürettiği CO2 miktarından az gibi görünse de azımsanmayacak miktarda CO2 üretir: Londra merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House’a göre bu miktar küresel toplamın %8’i kadardır. Eğer çimento üretimi bir ülke olsaydı, Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en çok CO2 yayan …

Devamı »

Makine Öğrenmesi Algoritması Kullanımıyla Virüslerin Hızlı Tespiti Gerçekleştirildi

Devam eden küresel pandemi, COVID-19’a neden olan patojen SARS-CoV-2 virüsünü teşhis edebilen ve onu diğer solunum yolu virüslerinden ayırabilen hızlı testlere acil bir ihtiyaç yarattı. Japonya’daki araştırmacılar, yaygın solunum patojenlerinin tek viryonla teşhis edilmesi için yeni bir sistem geliştirdi. Bu yeni sistem, silikon nano gözeneklerdeki akım değişiklikleri üzerine kurulmuş, makine öğrenmesi algoritması kullanılarak yapıldı. Bu çalışma COVID-19 ve grip gibi …

Devamı »