All posts by: Nurevşan Gündoğdu

About Nurevşan Gündoğdu

22.08.1998 Kütahya doğumlu. İlk-orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümünü kazandı ve şuan 3. Sınıf biyoloji öğrencisi aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma kulübü başkanlığını da yapmakta.

  ABD Ordu araştırma ekibi, doku ölçeğindeki karmaşık biyoelektrik etkileşimi modelleyen paralel simülasyonlar için hesaplamalı bir yaklaşım geliştirdi. Bu yöntemde hücreler, zar geçiş potansiyellerine göre renklendiriliyor. ABD Ordu Araştırma ekibi, yeni kanser tedavilerini geliştirmek ve savaş yaralarını tedavi etmek için kullanılabilecek bir mikrobiyoloji prosedürü kullanarak hesaplama modelleri geliştirerek bir ilke imza attı. Bu method Elektroporasyon olarak […]

Araştırmacılar ilk kez doğrudan “iki-nötrino çift elektron yakalama” adı verilen, farklı bir radyoaktif bozunma türü gözlemledi. Bir Xenon-124 örneğinin yarı yarıya küçülmesi evrenin yaşının 1 trilyon katı gibi bir süreçte gerçekleşir.(bknz:1.1) Xenon-124 atomlarında görülen bozunma, öylesine nadide ki; bir Xenon-124 numunesinin yarıya kadar bozunması 18 seksilyon yıl gibi uzun bir süreçte gerçekleşeceği için bozunmayı tespit […]

Fotoğraf :MIT araştırmacıları bu manganez oksit’in nano parçacıklarını; suyun parçalanması, ardından oksijenin epoksit adı verilen yararlı bileşiklere dahil edilmesini katalize etmek için kullandılar. Plastik, tekstil ve eczacılıkta bulunan epoksitlerin sentezlenmesi için yeni bir yöntem. Kimya mühendisleri; plastik, ecza ve tekstil ürünleri de dâhil olmak üzere birçok üründe bulunan bir tür kimyasal olan epoksitlerin sentezi için […]

Bu elektrokimyasal cihazlar bir gün derin-uzay görevlerini kolaylaştırabilir. Yeni kimyasal geri dönüşüm cihazları, fosil yakıt yanması sonucu oluşan sera gazlarından iyi bir şekilde faydalanarak iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olabilir. Bu elektrokimyasal cihazlar, karbon monoksiti, önceki çalışmalardan çok daha verimli bir şekilde yararlı bileşiklere dönüştürebiliyor. Araştırmacılar 25 Ekim’de Joule dergisine verdikleri bildiride. Karbon monoksitin karbondioksitten hasadının […]

Send this to a friend