All posts by: Ömer Aksu

About Ömer Aksu

27 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nden mezun olup aynı yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni İngilizce-Kimya Bölümünü kazandı. 1 yıl hazırlık qğitimini tamamladı.Kimya bölümü 3.sınıf ögrencisi olarak lisans eğitimine devam etmekte ayrıca organik laboratuvarında araştırma görevi yapmakta.Gönüllü olarak İnovaktif Kimya Dergisi'nde İngilizce çeviri yapmakta.

Fotoğraf : Bilim adamları gümüş bir katalizör kullanarak karbon dioksitin kimyasal dönüşümünde şaşırtıcı bir ilk adım keşfettiler. Fosil yakıtlar, modern toplumların can damarıdır, ancak artan kullanımları, iklimsel olarak ısınan bir sera gazı olan karbondioksiti, bitkilerin fotosentez yoluyla geri dönüşümünden daha hızlı salmaktadır. Şimdi, güçlü bir deney ve teori birleşimi, gümüşün karbondioksit gazını tekrar kullanılabilir bir […]

Fotoğraf : :  PIB’nin fırsatları ve zorlukları. (A) LIB, SIB ve PIB’nin enerji yoğunluğu açısından karşılaştırılması. (B) Yerkabuğunda lityum, sodyum ve potasyum metal bolluğu (ağırlıkça%). (C) PC’de Li +, Na + ve K + ‘nın yarıçapı. (D) Google Akademik’e göre PIB’lerde yayınlanan yayınların sayısı (Ocak 2019’dan itibaren). (E) PIB için zorlukların özeti ve ilişkileri. Avustralya’daki Wollongong […]

Fotoğraf : York Üniversitesi Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndaki  araştırma ekibi, bir tür geri dönüştürülebilir termoset plastik yapmanın bir yolunu buldu. Nature Chemistry dergisinde yayınlanan makalelerinde ,  asit kullanılarak geri dönüştürülebilen ortak bir polimer türü oluşturmak için iki belirli monomer tipini birleştirmeyi açıkladı. Bask Ülkesi Üniversitesi UPV / EHU Üniversitesi’nden Coralie Jehanno ve Haritz Sardon, aynı dergi […]

York Üniversitesi kimyagerleri, bir gün, farmasötik ilaçların saflaştırılması, endüstriyel proseslerin iyileştirilmesi ve yeni nesil bir teknolojiye keşfedilmesi için bir dizi Lewis asidinin floresans bazlı metot keşfetti. Moleküler türlerin Lewis asitliğini ölçmek önemlidir, çünkü dünyanın dört bir yanındaki kimyagerlerin çeşitli uygulamalar için kimyasal dönüşümleri kolaylaştırmak üzere yeni bileşiklerin faydalarını kurmalarını sağlar.  York Üniversitesi araştırmatakımı , yaygın […]

Send this to a friend