All posts by: Ömer Aksu

About Ömer Aksu

27 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nden mezun olup aynı yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni İngilizce-Kimya Bölümünü kazandı. 1 yıl hazırlık qğitimini tamamladı.Kimya bölümü 3.sınıf ögrencisi olarak lisans eğitimine devam etmekte ayrıca organik laboratuvarında araştırma görevi yapmakta.Gönüllü olarak İnovaktif Kimya Dergisi'nde İngilizce çeviri yapmakta.

DNA replikasyonu, bir helikaz halkanın, DNA molekülünün iki dolaşmış ve kodlanmış ipini birbirinden ayırdığı ve her birinin eksik olan kısmını kesin olarak çoğaltmasına izin veren karmaşık bir işlemdir. Ancak, yakın zamana kadar, araştırmacılar, aynı özdeş proteinlerden oluşan bir halka şeklindeki enzim olan helikazın, birbirine bağlı olduklarında, iplikçiklerden sadece birini nasıl bağlayabildiklerini anlamadılar. New York Şehir […]

Yapay yapraklar fotosentezi taklit eder , bitkilerin güneşten gelen enerjiyi kullanarak karbonhidrat üretmek için havadan su ve karbondioksit kullanırlar. Ancak , en gelişmiş yapay yapraklar bile, yalnızca laboratuvarda çalışır, çünkü tanklardan saf, basınçlı karbondioksit kullanırlar. Ancak , Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar yapay yaprakları laboratuardan  çevreye getirebilecek bir tasarım çözümü önerdiler. Havadan gelen güçlü bir sera […]

Çinli araştırmacı, dünyanın genetik olarak düzenlenmiş ilk bebeklerini yarattığını iddia ediyor.DNA, yaşam planını yeniden yazabilecek güçlü ve yeni bir araçla değiştirdiğini söylüyor. ABD’li bir bilim insanı, Çin’deki çalışmaya katıldığını söyledi, ancak bu tür gen düzenlemeleri ABD’de yasaklandı çünkü DNA değişiklikleri gelecek nesillere geçebilir ve diğer genlere zarar verme riski vardır.Bazı bilim insanları deneyin güvenli olmadığını […]

Hayvan öldürmeden üretilen sulu bir sığır burgerinin ısırdığını hayal edin. Bir laboratuvarda kültür hücrelerinden yetiştirilen et, bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyor. Bir çok başlangıçta laboratuvarda yetiştirilmiş sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları ve deniz ürünleri Yaygın olarak kabul edilirse, temiz et olarak da adlandırılan laboratuarda yetiştirilen et, yiyecek için yetiştirilen hayvanların zalimce, etik dışı muamelesinin çoğunu […]

Send this to a friend