All posts by: Simay Bayraktar

About Simay Bayraktar

1997 yılında İstanbul’da doğdum. Hazırlığı atladım, şu anda İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Hem çeviriye ilgili olduğumdan hem de kimyanın farklı alanlarını yerel ve yabancı kaynaklardan takip etmenin bana artısı olacağını düşündüğümden Şubat 2019 tarihinde İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldım.

  Syracuse ve Bucknell Üniversiteleri, biyolojik aktiviteye yanıt veren şekil hafızalı bir polimer tasarladı. Çalışmayı yürüten doktora öğrencisi Shelby Buffington açıklıyor: “Enzimatik aktiviteye yanıt olarak şeklini değiştiren bir şekil hafızalı polimerin ilk örneğini tasarladık. Bu polimer, ilk kez direkt olarak hücresel aktiviteye yanıt veriyor.” Şekil hafızalı polimerler (SMP’ler) – ya da ‘akıllı materyaller’- termal, elektriksel […]

Nano Tıbbın Yükselişi Nano tıp; bilim ile nano boyuttaki materyallerin kullanımıyla hastalık ve travmatik yararlanmaların teşhisi, tedavisi ve önlenmesinde kullanılan teknolojinin birleşimi olarak tanımlanır. Tıbbın bu alanı özellikle zorlukları saptamak, zayıf bio ulaşılabilirlikteki geleneksel tıbbi tedavilerin yetersizliği ve hedef özgünlüğü, potansiyel sistemik ve organ toksisitesi ile ilgilenir. Nano boyutta bu parçacıklar, kütle halindeki karşılıklarına göre […]

Send this to a friend