All posts by: Tolgahan Özer

About Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

Fotoğraf: Craugastor crassidigidus isimli bir kurbağa türünün derisinden Pseudomonas cichorii isimli bir bakteri türü izole edilmiştir. Görsel: Christian Martin Geçen on yıllar içerisinde, dünya çapında ölümcül bir hastalık, kurbağa ve diğer amfibi popülasyonlarını, hatta nesli tükenmekte olan bazı türleri bile kırıp geçirmiştir. Geriye kalan amfibiler salgın hastalıklara karşı direnç göstermişlerdir. Geçmişteki araştırmalara dayanarak, INDICASAT AIP […]

  Fotoğraf: İllüstrasyona göre antikorlarda, SARS koronavirüslere karşı fonksiyonel mimikri keşfedilmiştir, bir pandomim sanatçısı ellerinde, ACE2 reseptörüne sivri uçlu glikoproteinleri (S) ile bağlanmış SARS-CoV’ları tutmaktadır. Pandomim sanatçısının yansıması, nötrleştirici S230 antikor fragmanına (mor ile gösterilenler) S glikoproteinler ile bağlanmış SARS-CoV’ları göstermektedir. Dünya çapında tipik olmayan ölümcül zatürreye sebep olan koronavirüsler, hedef hücre içerisine, hücre duvarındaki […]

Fotoğraf: Araştırmacılar, arıların kovanlarını soğuk tutmak için nasıl organize olduklarını açıklamak için sıcaklığı, kovanın içindeki ve dışındaki hava akışını ve kovanın girişinde hava sirkülasyonunu sağlayan arıların pozisyonlarını ve yoğunluklarını ölçtüler. Görsel: Jacob Peters/Harvard SEAS Eğer sıcak bir yaz gününde arı kovanının yanında geçtiyseniz, oradaki tüm arıların nasıl serin kaldığını durup düşünmekten çok sokulmaktan kaçmaya odaklanmışsınızdır. Merak […]

Fotoğraf: Protein Veritabınına göre kimliği 5AXW (PDB ID 5AXW) olan ve beyaz ile gösterilen CRISPR ilgili proteini Cas9, Staphylococcus Aureus bakterisinden elde edilir. Görsel: Thomas Splettstoesser (Vikipedi, CC BY-SA 4.0) Novo Nordisk Biyosürdürülebilirlik Vakıf Merkezi’ndeki (DTU) bilim adamları, farklı çevrelere dağılmış dört yeni anti-CRISPR proteini keşfetti. Cell Host & Microbe’da yayınlanın bu yeni çalışma, bazı anti-CRISPR […]

Send this to a friend