All posts by: Tuğba Yazıcı

About Tuğba Yazıcı

22 Ekim 1986 tarihinde İstanbul’da doğdum. Lisans derecemi Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansımı bitirdim. Şu anda Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doktoramı yapmaktayım.

Yaklaşık 10 yıl önce perovskit güneş pillerinin ortaya çıkması güneş enerjisi dönüşümünde bir atılım olmuştur. Son yıllarda elde edilen verimdeki yüksek ilerlemeye rağmen, bu hücrelerin zayıf stabilitesi herhangi bir pratik uygulama için hala çok önemli bir engeldir. Hefei Teknoloji Üniversitesinde araştırmacı Dr. Guoqing Tong; “Hibrit perovskit güneş pillerinden farklı olarak, inorganik benzerleri neme ve ısıl […]

Sentetik polimer kimyasında, büyük ölçekte ve çoğaltılabilir blok kopolimer nano nesnelerin üretilmesine izin veren yolların geliştirilmesi her zaman bir amaç olmuştur. Polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj (PISA), ikinci bir monomerin polimerizasyonu için solvenofilik makromoleküllerin zincir-uç reaktivitesinden faydalanan bir yaklaşımdır. Polimerizasyon ortamında çözünmeyen ikinci bloğun büyümesi, nanoparçacıklar halinde kendiliğinden birleşen blok kopolimerlerin oluşumuna yol açar. PISA, […]

Send this to a friend