Enerji Haberleri

21May 2019

Araştırmacılar, daha verimli ve daha güvenilir bir potasyum-oksijen bataryası üretmenin yolunu buldu. Bu da şehir hatlarında elektrik depolamanın ve elektronik cihazlarda daha uzun ömürlü bataryaların üretilmesi için bir yol bulmayı sağlayacak. Modern dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi batarya ömrü. Daha gelişmiş olan sistemlerde enerji tasarrufu konusunda da önemli adımlar atılmasına rağmen mobil cihazların batarya […]

18May 2019

Fotoğraf: Metanotropik bakterideki primer metanotropik enzim, metan monooksijenazı parçacıklarına ayırıyor ve metan-metanol dönüşümünü tek bakırlı bir alanda katalize ediyor. Metanı ortamdan alıp kullanılabilir bir yakıta dönüştürebilme özelliğiyle bilinen metanotropik bakteri uzun süredir araştırmacıların ilgisini çekiyor. Ama bu kadar karmaşık bir reaksiyonu nasıl böyle kolay gerçekleştirdiği hala gizemini koruyordu. Northwestern Üniversitesi’nden disiplinler arası bir ekip, metan-metanol dönüşümünden […]

16May 2019

Fotoğraf : Doğrudan alanın soğukluğundan elektrik üreten deneysel kızılötesi fotodiyotun şeması. Güneş panellerinin dezavantajı, elektrik üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duymalarıdır. Birileri, çok düşük bir sıcaklığa sahip olan Dünya’ya bakan alandaki bir cihaz için, cihazdan gelen enerjinin soğutma çıkışının, güneş enerjisini kullanmak için kullanılan aynı tür optoelektronik fiziği kullanılarak toplanabileceğini farketti. AIP Yayıncılık’tan Applied Physics […]

15May 2019

Fotoğraf: Sezyum iyodür ve kurşun iyodürün birlikte buharlaştırılmasıyla, ılımlı sıcaklıklarda bile ince CsPbI3 tabakaları üretilebilir. Sezyum fazlalığı stabil perovskite fazlara yol açar. (Görüntü: J. Marquez-Prieto / HZB) Helmholtz-Zentrum Berlin’deki araştırmacılar, farklı elementlerin birlikte buharlaştırılması yoluyla orta sıcaklıklarda inorganik perovskite ince filmler başarıyla yarattılar. Bu son başarı, yüksek sıcaklıklarda temperleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Yenilikçi süreç, perovskite […]

Send this to a friend