Kompozit Haberleri

01Haz 2019

Fotoğraf : Bu fotoğraflar, zarar görmüş devrelerin anında iyileşmesini sağlayan ve elektrik sinyallerini iletmeye devam eden dijital bir saati göstermektedir. Birçok doğal organizmanın kendini tamir etme özelliğine sahiptir. Artık, üretilmiş makineler bu özelliği taklit etme yeteneğine sahip olacak gibi görünüyor. ‘’Nature Materials” da yayınlanan bir araştırmaya göre, Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yüksek mekanik hasar altında […]

16May 2019

Fotoğraf : Doğrudan alanın soğukluğundan elektrik üreten deneysel kızılötesi fotodiyotun şeması. Güneş panellerinin dezavantajı, elektrik üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duymalarıdır. Birileri, çok düşük bir sıcaklığa sahip olan Dünya’ya bakan alandaki bir cihaz için, cihazdan gelen enerjinin soğutma çıkışının, güneş enerjisini kullanmak için kullanılan aynı tür optoelektronik fiziği kullanılarak toplanabileceğini farketti. AIP Yayıncılık’tan Applied Physics […]

15May 2019

Fransa ve Japonya’daki araştırmacılar, Physical Review Letters dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; uranyum bazlı bir malzemede geleneksel olmayan yeni bir tür süperiletkenlik formu olduğunu gösterdiler. Ekip, çok yüksek basınç ve manyetik bir alan kullanarak, uranyum bazlı malzeme UBe13‘ün “üçlü süperiletkenlik” davranışı sergilediğini gösterdi. Ağır Fermiyonlardan Dans Eden Bozonlara Doğru Gizemli Dönüşüm Tohoku Üniversitesi’nden malzeme bilimcisi […]

14May 2019

Fotoğraf: Polimerizasyonun şematik diyagramı. (Resim yazısı: Tomsk Politeknik Üniversitesi) İlk defa, Tomsk Polytechnic Universitesi’ndeki araştırmacılar, güneş ışığı koşulları altında ve oda sıcaklığında polimer ürettiler, ancak bu işlem genellikle yüksek sıcaklıkta çalışıyor. Yeni bir tür reaksiyon için “tetikleyici” olarak yüzey plazmon polaritonlarını (SPP) kullandılar. Araştırmanın sonuçları, Journal of Material Chemistry A’da bildirilmiştir (IF: 9.931; Q1); makale […]

Send this to a friend