Geri Dönüşüm Haberleri

Fay Hatları Karbondioksidin Yerin Altında Güvenli Bir Şekilde Saklanmasına Engel Değil

Çalışmalara göre karbondioksidin jeolojik hatalardan kaçma olasılığı yoktur. Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar açığa çıkan karbondioksidin yeraltı kayalıklarında güvenli bir şekilde saklanabileceğini ve fay hatlarından atmosfere dönen gaz oranının en aza indirilebileceğini gösterdi. Jeolojik problemlerin varlığına rağmen açığa çıkan karbondioksit yakalanabilir ve yeraltı kayaçlarında güvenli bir şekilde saklanabilir. Bu çalışma, fay hatlarındaki gazın atmosfere dönme olasılığının çok düşük olduğunu gösterdi. …

Devamı »

Plastik Atık Kimyasal İşlemle Temiz Yakıta Dönüştürüldü

Amerikalı bilim adamları, plastik atıkları kimyasal işlemle temiz yakıta dönüştürdü. Purdue Üniversitesi’nde görevli uzmanların geliştirdiği teknoloji sayesinde poliolefin atığın yüzde 90’dan fazlasının saf polimer, neft, akaryakıt veya tekiz gibi farklı ürünlere dönüştürülebildiği belirtildi. Teknolojiyi geliştiren ekipte yer alan Purdue Üniversitesi Davidson Kimyasal Mühendislik Okulundan Linda Wang, işlemin, geri dönüşüm endüstrisine fayda sağlama ve dünyanın plastik atık stoğunu azaltma potansiyeli taşıdığını …

Devamı »

Kimya Mühendisleri Daha Gelişmiş Nano Malzemeler Oluşturmak için Yeni Teoriler Geliştiriyor

Fotoğraf: Ligand korumalı metal nano-blokları içeren ACS dergisinin kapak resmi. Nanomalzemeler; farklı elektronik, optik ve kimyasal özelliklerinin bir kısmı sayesinde, kimyasal üretiminden, ilaca ve ışık yayıcı cihazlara kadar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, yapılarına “doping işlemi” olarak da bilinen başka bir metal sokulduğunda; araştırmacılar, metalin hangi pozisyonda yer alacağından ve nano-blokların genel kararlılığını nasıl etkileyeceğinden emin değillerdir. Bu da deneysel zamanı …

Devamı »

Ufukta Sürdürülebilir Plastik Üretimi Görünüyor

Tel Aviv Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada, dünyada az bulunan kaynaklar olan toprak veya tatlı su kaynaklarını gerektirmeden biyoplastik polimerlerin üretilmesini sağlayan yeni bir işlem anlatılmaktadır. Polimer deniz yosunu ile beslenen mikroorganizmalardan elde edilir. Ayrıca bu polimer biyolojik olarak parçalanabilir, sıfır toksik atık üretir ve organik atığa geri dönüştürülebilir. Bu buluş, Tel Aviv Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Fakültesi’nden Dr. …

Devamı »

Asya’da Düşük Karbon Emisyonlu Gelişme: Enerji Sektörü, Atık Yönetimi Ve Çevre Yönetim Sistemi

Sera gazı  emisyonlarının azaltılması da , ekonomik büyümeden ödün vermeden olması istenmektedir. Bu makale, enerji ve katı atık sektörlerindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için son trendlerin tümünü  gözden geçirmektedir. Enerji sektörü, küresel sera gazı emisyonları için kilit öneme sahip ve sera gazı emisyonlarını ve toplam maliyeti en aza indirmek için, özellikle biyoyakıt ve biyogaz gibi yenilenebilir enerjilerin uygulanması için bir …

Devamı »

Gelişmekte Olan Ülkelerin Kırsal Köylerinde Katı Atık Yönetimi Optimizasyonu

Optimum belediye katı atık (MSW) yönetim sistemi, dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Optimal MSW yönetim sistemi, inşaat, işletme ve bakım ile ilgili yüksek yatırım maliyetine sebep olabilir. Sistemdeki teknolojilerin optimal konfigürasyonları, özellikle finansal destek kısıtlamaları nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Lokasyon planlamasına ek olarak, seçilen MSW yönetiminin merkezi, kümelenmiş ve merkezsizleştirilmiş olası konfigürasyonlarının entegrasyonu konusunda sınırlı …

Devamı »

İklim Değişikliğine Engel Olmak için Karbonu Depolama Fikri, Çevrecileri İkiye Böldü

İklim değişikliğinin etkilerinin sıklıkla görülmeye başlandığı son yıllarda, alternatif çözümler üretmek için çalışan çevreci kuruluşlar, üretilen karbon çözümü konusunda fikir ayrılığına düştüler. İklim değişikliği, sadece çevreci kuruluşlar tarafından değil artık devletler tarafından da önlemler alınmaya çalışılan bir konu. Birçok ülke, emisyon salınımlarını azaltmak için ciddi çalışmalar yaparken, büyük şirketler de alternatif enerji kaynakları için yoğun çalışmalar sürdürüyor. Bir yandan bu …

Devamı »