Sigara İzmaritlerinin Tuğlaya Dönüştürülmesi

Sigara İzmaritlerinin Tuğlaya Dönüştürülmesi

Fotoğraf: Sigara izmaritlerinden yapılan tuğlalar ve Baş araştırmacı Doçent Abbas Mohajerani

Araştırmacılar, küresel çöp problemini çözmek ve enerji tasarrufu için, sigara izmaritlerini adım adım plan uygulayarak tuğlalara dönüştürdüler.

Dünyada her yıl 6 trilyondan fazla sigara üretilmekte ve bunun sonucunda da ,1.2 milyon toksik atık çevreye bırakılmaktadır.

RMIT Üniversitesi araştırmacıları %1 sigara izmariti içerikli ateş tuğlalarının normal tuğlalar kadar dayanıklı olduğunu ve daha az enerjiden üretilebildiklerini gözlemlemişler.

Yaptıkları analizlerde, eğer her yıl tuğla üretiminin sadece %2.5’una %1 oranında sigara izmariti katılırsa, her yıl üretilen sigara üretiminin dengeleneceğini gördüler.

Araştırma ekibi, sigara izmaritlerini tuğla yapımında kullanmak için, hem tuğla yapımı hem de atık yönetimi endüstrilerini bir araya getirecek ayrıntılı bir plan geliştirdi.

Baş araştırmacı Doçent Abbas Mohajerani, sigara izmaritlerinde kansere neden olan 60’tan fazla toksik kimyasalın olduğunu söyledi.

Mohajerani ayrıca bu konuyla ilgili şunları da söyledi:

“İzmaritleri tuğla yapımında kullanmak, çevre açısından daha güvenli ve pratik bir yoldur, aynı zamanda tuğla üretim maliyetlerini azaltır.”

“Sigara izmaritlerinin sokaklarımızı, gölleri ve okyanusları kirletmesini önlemek ve çevremize zararlı toksinlerin sızmasını önlemek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var.”

“Nihai amacımız sigara izmarit kirliliği olmayan bir dünya ve endüstrilerimizde bu planı gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları özetlemektir.”

Materials dergisinin özel sayısında, endüstriyel ölçeklerde sigara izmaritlerinin tuğlalarda kullanılması hakkında bilgiler yayınlandı.

Farklı birleştirilmiş metotlar özetlendi; bütün izmaritleri kullanarak, önceden parçalanmış izmaritler ya da izmaritlerin daha önceden tuğla yapım malzemelerinin için ön karışım halinde katılması ile.

Hem endüstriyel hem de el yapımı tuğlalar için risklerin nasıl azaltılabileceği, sağlık ve güvenlik açısından gereksinimler detaylı olarak metotlarla açıklanmıştır.

Yeni çalışma ayrıca sigara izmaritlerinde zararlı bakteri tipleri bulunduğunu, ağır metallerin çevreye nasıl sızabileceğini ve tuğla yapımındaki enerji tasarrufunu detaylandırıyor.

Enerji Tasarrufu

RMIT Üniversitesi araştırma ekibi, %1 oranında sigara izmaritinin tuğla yapımına eklenmesinin, %10 oranında enerji tasarrufu sağladığını gözlemledi.

Moharejani “Tuğlaları ıstmak ve ateşlemek 30 saate yakın sürüyor, bu maliyet açısından önemli bir adım.” Dedi.

Sigara izmaritlerinin bozunması çok uzun yıllar almaktadır. Ayrıca filtrelerden, arsenik, krom, nikel ve kadmiyum gibi ağır metaller toprak ve suya sızabilir.

Tuğlalarda ateşleme sırasında, bu metaller ve kirlilikler tutulmuş ve hareketsiz haldedir.

Sigara izmaritleri kullanılarak yapılmış tuğlalar, daha hafif ve daha iyi yalıtım sağlar. Bu da evlerde ısıtma ve soğutma maliyetlerinde azalma sağlar.

Avusturalya’ da her yıl 25-30 milyar civarında sigara içiliyor ve yaklaşık 7 milyar izmarit atılıyor.

Moharejani, 15 yıldır sigara izmaritleri için yenilenebilir metotlar araştırıyor, ayrıca asfalt betonu içine izmaritleri katan bir teknoloji geliştirdi.

Moherajeni, teknik çözümlerin daha zorlayıcı ve sert para cezaları ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Moherajeni, “Yerel yönetimlerin, hem çöpleri önlemek hem de tuğla yapımında izmaritleri daha kolay sağlayabilmesi için sigara izmaritleri kutularının sağlanması gerekiyor.” Dedi.

“Hayalim, her ülkede izmaritleri geri dönüştürebilen ve bu kirlilik sorununu sonsuza dek çözebilen özel bir tuğla geri dönüşüm tesisi.”

Kaynakça: phys.org

168 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!