Fotoğraf: Tetragonula carbonaria arıları, Tim Heard. Queensland ve Putra Malaysia Üniversitelerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre trehaloz adı verilen alışılmadık…

Kullanılmış lastikler, çevrede depolandıklarında verebilecekleri hasarlardan dolayı ciddi bir çevresel risk oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yıllar geçtikçe daha fazla sayıda ortaya…

Antartika merkezinde Dünya örneklemesi Ohio Üniversitesi’nden profesör Ryan Fogt ve Ohio mezunu Kyle Clem tarafından yürütülen araştırmaya göre; Güney Kutbu…