Ananas, COVID-19’a Karşı Yeni Bir Silah Olabilir mi?

Ananas COVID 19'a Karşı Yeni Bir Silah Olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yakın zamanda yapılan bir araştırmanın sonuçları, bromelain veya bromelain açısından zengin ananas sapının koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı antiviral bir ajan olarak kullanılabileceğini ve aynı zamanda gelecekteki potansiyel koronavirüs salgınları için kullanılabileceğini göstermektedir.

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), tehlikeli COVID-19’un acımasız pandemik yayılmasından sorumlu olması ve aynı zamanda insandan insana hızlı bulaşmasıyla tanınıyor. Her gün SARS-CoV-2 immünolojisi hakkında biraz daha fazla şey keşfediliyor. Transmembran Serin Proteaz 2 (TMPRSS2), prime edilmiş spike glikoprotein (S-protein) ve konak hücre reseptörü anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) arasındaki ilk etkileşiminin, hücre girişi ve COVID-19 patogenezi için bir ön koşul olduğu bilinmektedir.

Şu anda, enfekte hastalar farklı antiviral, antiinflamatuar ve antimalaryal ajanlarla tedavi edilmektedir. Tedaviye yanıt oranı nispeten uygundur ve aynı zamanda bu ilaçların COVID-19’a karşı etkisinin doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Ancak mevcut ilaçları yeniden kullanmak veya SARS-CoV-2’ye karşı yeni (virüs tabanlı veya konakçı tabanlı) antiviraller geliştirmek hala ileriye dönük bir çalışmadır.

Asıl merak edilen, COVID-19 hastaları için de ağrı, iltihaplanma ve tromboz hastalarını tedavi etmek için kullanılan ananas sapından izole edilmiş bir besin takviyesi olan bromelain kullanabilir miyiz?
Bu hipotez, Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi’nden ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Silver Spring’de bulunan FDA’nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’ndeki (CBER) araştırmacılar tarafından oldukça heyecan verici bulgularla ele alındı.

Ananas COVID 19'a Karşı Yeni Bir Silah Olabilir mi?

ACE-2 ve TMPRSS2, protein yapısını desteklemek için disülfid bağları oluşturan sistein kalıntılarıyla dolu olduğundan, bu araştırma grubu öncelikle BROMELAİNİN  ACE-2 ve TMPRSS2 ekspresyonu üzerindeki etkisini değerlendirdi. 45 SARS-CoV-2 izolatının tam uzunlukta genom dizileri derinlemesine analiz edildi. Bu çalışmada kullanılan birincil hücre hattı olarak Afrika yeşil maymun böbrek epitel hücreleri (Vero E6) seçildi.

Araştırmacılar, böcek hücresi sekresyon sinyali içeren SARS-CoV-2 S-protein ektodomain’i klonladı. Daha sonra, yüzey plazmon rezonans teknolojisi (yani, biyomoleküler etkileşimlerin gerçek zamanlı tespiti) kullanılarak saflaştırılmış S-Ektodomain ve insan rekombinant ACE-2 arasındaki etkileşimi belirlediler. Son olarak, trichoplusia ni  böcek hücrelerinde yeşil bir floresan protein ile bir araya getirilmiş SARS-CoV-2 S-Ektodomain açıkladılar. Yüzey rezonans plazmon ve Luminex testi, insan ACE-2’ye saflaştırılmış S-Ektodomain bağlanmasının yanı sıra covid-19 pozitif örneklerle immünoreaktiviteyi ortaya çıkarmak için kullanıldı.

SARS-CoV-2’yi Durdurmanın Birden Fazla Yolları

Bromelainin, Vero E6 hücrelerinde doza bağlı bir şekilde hem ACE-2 hem de TMPRSS2 ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, bromelainin sistein proteolitik aktivitesi, TMPRSS2 ile karşılaştırıldığında ACE-2’de belirgin şekilde daha yüksekti. Daha da önemlisi, bromelain tedavisinin S-Ectodomain ve Vero E6 hücreleri arasındaki etkileşimi durdurabildiği ve bu hücre hattındaki SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önemli ölçüde azalttığı bulgusuydu. Bu çalışma SARS-CoV-2 spike glikoproteininin hem yüksek düzeyde siyalillenmiş N ve O bağlantılı glikanlara sahip olduğunu hem de bromelainin onu parçalamayı başardığını göstermektedir. Sonuç olarak, N- ve O-bağlantılı glikanlarda negatif yüklü sialik asit gruplarının kaybı, S-Ekto bölgesinin hareketliliğinde azalmaya neden olabilmektedir.

Geniş Spektrumlu Bir Antiviral Olan Bromelain

Önceki çalışmalar, bromelainin iltihaplı ve ağrılı hastaları tedavi etmek için kullanılabileceğini ve bileşiğin iyi emildiğini ve uzun süreli biyolojik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. COVID-19 hastalarını tedavi ederken tüm bu avantajlardan yararlanılabilir. Sonuç olarak, bromelain veya bromelain bakımından zengin ananas sapı, yalnızca COVID-19’u değil, aynı zamanda diğer koronavirüslerin gelecekteki potansiyel salgınlarını tedavi etmek için bir antiviral olarak uygun bir seçeneği temsil etmektedir.

Kaynak : news-medical.net

1.410 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!