Antibiyotikler Vücudunuzun Savunma Sisteminin Düzgün Çalışmasını Engelleyebilir

Antibiyotikler Vücudunuzun Savunma Sisteminin Düzgün Çalışmasını Engelleyebilir

Yeni bir araştırmaya göre, antibiyotikler bakteri ve enfeksiyonlar ile savaşmamızda etkili olduğu gibi, vücudumuzun savunma sistemi hücrelerinin bakteri öldürme gücünü de azaltıyor olabilir. Bu durum gelecekte enfeksiyon tedavi için antibiyotik kullanım şeklimizi önemli derecede değişebilir, ayrıca antibiyotik direnci ile baş etmemiz için de bize yol da gösterebilir.

ABD-Massachusetts’de bulunan Harvard ve MIT araştırma ekibinin fareler üzerinde yaptığı çalışmada aynı zamanda antibiyotik kullanımının insanlarda sebep olduğu yan etkilerin olup olmayacağı da sorusuna da cevap aranmıştır. Antibiyotikler ile ilgili olarak hali hazırda bildiğimiz, bir bakterinin tedavisi için kullanılan antibiyotiğin bazı yararlı bakterileri de öldürdüğüdür, fakat bu bilgi daha önce açıklanmamış bir yan etkidir.

ABD-Massachusetts’de bulunan Harvard ve MIT Broad Enstitüsü’nden Jason Yang yaptığı açıklamada, antibiyotiklerin özellikle vücudumunuz savunma hücrelerini de etkilediğini bu durumun beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Ayrıca bir diğer önemli konu ise antibiyotik ve doku çevresindeki hücreler tarafından değiştirilen biyokimyasal bağlam, bir ilacın (antibiyotiğin) farklı insanlarda veya farklı enfeksiyonların tedavisinde nasıl çalıştığını öngörmek bakımından önemli olmasıdır.

Yapılan çalışmada Escherichia coli (E. coli) bakteri ve yaygın olarak kullanılan ciprofloxacin antibiyotik verilen fareler kullanılmıştır, bu sayede insanda olabilecek etkilerin de karşılaştırılması yapılmıştır.

Hayvanlardaki biyokimyasal değişimler analiz edildiğinde, metabolizmayı kontrol eden metabolitlerde bir değişim bulunmuştur. Metabolitler, ciprofloxacin antibiyotiğe daha dirençli E.coli bakterilerin doğrudan farelerin dokusunda oluşması için rol almış ve dahası, farenin savunma sistemi hücrelerinin solunum aktivitesini sınırlayarak, antibiyotiklere maruz kalma bağışıklık sisteminin E. Coli ile mücadele etme kabiliyetini sınırlamıştır.

Çalışmada yer alan bir diğer araştırmacı olan James Collins, genellikle antibiyotiklerin bakteri hücreleri üzerine etki ettiği düşünülmektedir, fakat çalışmada ortaya çıkan sonuca göre antibiyotikler memeli hücrelerinde kimi tepkimeleri de tetiklediğini açıkladı.

Ayrıca Collins, kullanılan ilaç tedavinin amacına ters etki yaptığını; antibiyotiklere karşı bakteri duyarlılığını azaldığını ve vücudumuzun savunma sistemi hücrelerinin işlevlerinin azalmasına sebep olduğunu belirtmiştir.

Bütün bunların anlamı ise, antibiyotiklerin hücrelerde meydana gelen kimyasal süreçler üzerindeki etkisinin bizim düşündüğümüzden daha derin etkiye sebep olabileceği ve tedavilerin etkinliğine de etki edebileceğidir.

Şimdilik bir dezavantaj olan bu durumun daha ayrıntılı olarak incelenmesi sayesinde antibiyotik direnci gelişiminin anlaşılması ve bakteri ya da enfeksiyon tedavisinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelebilir.

Bundan sonra yapılacak araştırmalar ile sadece bir antibiyotik ve bir enfeksiyon ile farede meydana gelen bu değişiklilerin insanda olup olmayacağının açıklanması hedeflenmektedir.

Kaynak : sciencealert.com

Okumanızı Öneriyoruz

Unilever, Tüm Ürünlerine Karbon Ayakizi Etiketi Koyacak

Yıllık karbon ayak izimi 2,5 metrik ton karbondioksit emisyonuna eşdeğer olan ve IPCC araştırmasına dayanan …