Antidepresan Atıklar Balıkların Davranışlarını Etkiliyor

Antidepresan Atıklar Balıkların Davranışlarını Etkiliyor

Sulara karışan antidepresanların sualtı yaşamını etkileyip etkilemediği üzerine yeni bir deney yapıldı. Deneklerin davranışlarında kayda değer değişimler gözlendi.
Psikolojik durumlarda kullanılan ilaçların sadece suları değil, sular içindeki hayatı da etkilediği yönündeki kanıtlar son yıllarda oldukça artmış durumda. Fluoksetin de bu ilaçlara bir örnek. Ticari adıyla ‘Prozac’ olarak bilinen bu ilaç, normal şartlar altında serotonin emilimi gerçekleştirecek olan nöronlardaki taşıma kanallarını bloke eder. İnsanlarda, serotonin emilimini bloke eden ilaçlar depresyondan kurtulmaya yardımcı olabilir ancak bu nörolojik yapıya sahip olan tek canlı insan değil.

Tüm omurgalılar ilaçların onlarda bu etkiyi sağlamasına yol açabilecek nörolojik yapıya sahip. Fluoksetin, su ekosistemlerinde litre başına birkaç yüz nanogram gibi bir yoğunluğa kadar bulundu. Bu da onu, hakkında daha çok bilmemiz gereken bir madde yapıyor. Adeta farmasötik atık dolu bir ilaç çorbasına hapsolmuş su canlıları, onları yırtıcılara kolayca yem haline getirecek davranışlar sergiliyor. Yeni bir çalışmanın bulgularına göre bu durum, sadece av olmamak için sergilemeleri gereken davranışları değil; aynı zamanda nasıl avlandıklarını da etkiliyor.

Sivrisinek Balıkları İncelendi

Araştırmacılar, sivrisinek balığının (Gambusia holbrooki) grup halinde yiyecek ararkenki davranışlarını incelediklerinde antidepresan atıklarının balıkların sosyal etkileşimlerinde tekil balık çalışmalarında gözlemleyemeyeceğimiz etkiler oluşturduğunu fark ettiler.

Avustralyaa Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışma, psikoaktif maddelerin sualtı yaşamını nasıl etkilediğine dair yürütülen çalışmaların potansiyel bir kusurunun altını çiziyor. Biyolog Jake Martin, “Sonuçlar kayda değer çünkü sosyal izolasyonda davranışsal testler, kimyasal atıkların grup halinde yaşayan türleri etkileyebilecek çevresel riskleri öngörmekte yeterli olmayabilir” açıklamasında bulundu.

Hayvanları Grup Halinde İncelenmesiyle Farklı Veriler Elde Edildi

Araştırma ekibi, sayının etkisi olup olmadığını öğrenmek için doğal alanlarından alınmış dişi sivrisinek balıklarının bazılarını tek, bazılarını üçlü gruplar halinde akvaryumlara koydu. Bazılarına yüksek ya da düşük dozda fluoksetin verilirken, bazıları hiç ilaca maruz bırakılmadı. Avlanma sırasında yalnız balıklarda bir değişiklik olmazken grup halinde avlandıklarında avlanma yeteneklerinde farklılıklar görüldü. Sürüdeki rekabet, balıkların olabildiğince çabuk yeme ihtiyacını körüklediğinden farklılıklar ağırlıklarına bağlıydı. Fluoksetine maruz kalmamış balıklar arasındaki yarış, sürüdeki üyeler arasındaydı. Ağırlıkları ne kadar birbirlerinden farklıysa o kadar agresif biçimde avlandılar. Yüksek dozda fluoksetin verilen balıklarda ise daha durgun davranışlar gözlendi.

Açıkça görülüyor ki farmasötik atıklarla başa çıkma yöntemlerimizde sorunlar var. Fluoksetin gibi maddeler milyonların sağlığı açısından hayati rol oynuyor. Bu da kullanılmamış farmasötik maddeleri nasıl imha ettiğimizi önemli kılıyor. Ayrıca bu çalışma, daha sonra yapılacak çalışmalarda da hayvanların bireysel ve grup içindeki davranışlarının farklarının gözetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak : webtekno.com

435 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!