August Beer

August Beer

Alman matematikçi, fizikçi ve kimyacı olan August Beer, 31 Temmuz 1825’de Trier’de doğdu ve 18 Kasım 1863’de Bonn’da hayatını kaybetti. Beer, 1845 yılına kadar Trier’de teknik okula ve gymnasiuma* daha sonra da matematik ve fen dallarını incelemek üzere bir matematikçi ve fizikçi olan Julius Plücker’in yanına Bonn’a gitti.  1848’de  “De Situ Axium Opticorum in Crystallis Biaxibus” (Crystallis Biaxibus’da ki De Situ Axium Opticorum) isimli makalesi için bir ödül kazandı ve ardından doktora unvanını elde etti. İki yıl sonra Bonn Üniversitesi’nde öğretim görevlisi seçildi. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaya başladı. 1852’de Beer, çeşitli tuzların renkli sulu solüsyonlarında kırmızı ışığın absorbsiyonu hakkında bir yazı yayınladı. Beer, Bouguer ve Lambert belirli bir dalga boyundaki bir solüsyondan geçen ışık şiddetinin, yol uzunluğu (d) ve çözünen maddenin konsantrasyonu (c) ile katlanarak azaldığını gösteren absorbsiyon yasalarından türetilen olguları kullandı. “Absorbsiyon Sabiti” nin tanımını Beer, kendi makalesinde transmitans (geçirgenlik), T=I/Io olarak yaptı. Bu yüzden Beer’in gösterdiği gibi çözelti konsantrasyonunun geçirgenliği, seyreltik çözeltinin geçirgenliğinin hesaplamalarından elde edilebilirdi. Buna günümüzde Beer Kanunu denir. Beer Kanunu spektrofotometrenin önemli bir bileşenidir ve kapsamlı bir işleme tabi tutulmadan maddelerin kimyasal analizine olanak tanır.

Beer Kanunu, bir rengin veya bir ışının yoğunluğu, iletildiği sıvının derinliği ile ters orantılıdır der. Lambert-Beer Kanunu ise ışığın absorbsiyonunun, ışığın iletildiği ligandın kalınlığı ile absorbe edici kromofor konsantrasyonunun çarpımının doğru orantılı olduğunu söyler.  Beer yasası, Lambert yasasının saydam çözeltilere uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Beer yasası, Lambert yasasıyla birlikte uygulanır ve buna Lambert-Beer Kanunu denir. Absorbsiyon fotometrisinin temelini oluşturan Lambert-Beer yasası tek renkli ışık üzerinde kurulmuştur fakat çok renkli ışığa da uygulanmaktadır. Bu durumda ortamın absorbsiyon gücü, ışığın dalga boyuna da bağlı olur.

A = abc = log(100/%T) 2 – log %T

A = absorbans
a = soğurma katsayısı
b = çözelti içerisinde ışığın aldığı yol (cm)
c = maddenin konsantrasyonu
%T = geçirgenlik (transmitans) yüzdesi

1854’te oldukça geniş bir üne kavuşan “Einleitung in die Höhere Optik” (Yüksek Optiğe Giriş) yayınlandı. Bunu Poggendorff’un “Annalen” inde bir dizi bilimsel makale ile takip etti. 1855’te Bonn’da matematik profesörü olarak atandı. Beer’in yazmış olduğu başka bir makale olan  “Einheit in der Elektrostatik” (Elektrostatikte Birim) ise ölümünden iki yıl sonra yayınlandı.

*Gymnasium, Almanya’da belli bir ortalamanın üzerinde ki öğrencilerin gitmekte olduğu lise düzeyinde eğitim veren kurumlara denir.

August Beer

Resim August Beer’in mezarının bulunduğu yeri göstermektedir.

Okumanızı Öneriyoruz

Venkatraman Ramakrishnan

Venkatraman Ramakrishnan 1952’de Chidambaram, Tamil Nadu, Hindistan’da doğdu. Babası Baroda’daki Maharaj Sayajirao Üniversitesi’nde biyokimya bölümünü …