Biyokütle Enerji Teknolojilerinde İlk

biyokutle-enerji-teknolojilerinde-ilk

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünce kurulacak Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi’nin (BESTMER), biyokütle enerji teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası her türlü ar-ge çalışmalarını yapabileceği, üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını güçlendireceği, akredite laboratuvarlara sahip Türkiye’deki ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünce kurulacak Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi’nin (BESTMER), biyokütle enerji teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası her türlü ar-ge çalışmalarını yapabileceği, üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını güçlendireceği, akredite laboratuvarlara sahip Türkiye’deki ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyacağı bildirildi.

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, AA muhabirine, İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) güdümlü proje destek programı kapsamında BESTMER projesinin sözleşmesinin geçen ağustosta imzalandığını hatırlattı.

Projenin, İZKA ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle 14 milyon 349 bin liralık bütçeyle hayata geçirileceğini belirten Koçar, “BESTMER, biyokütle enerji teknolojileri alanında (enerji bitkileri, biyogaz, biyohidrojen, biyodizel, biyoetanol, gazlaştırma, biyokömür vb.) ulusal ve uluslararası her türlü ar-ge çalışmalarını yapabilecek, üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını güçlendirecek, akredite laboratuvarlara sahip Türkiye’deki ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyacak” dedi.

Koçar, kurulacak merkezin işletme gelirleri, çevresel etkileri, istihdam etkisi, ekonomik etkileri ve sağlık alanıyla ilgili etkisinin 20 yıl üzerinden yürütülen fizibilite çalışmasıyla ortaya konulduğuna değinerek, BESTMER’in ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısının yıllık yaklaşık 700 milyon lira civarında olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

BESTMER’de yapılacaklar

Günnur Koçar, BESTMER’in, yerel yönetici, kamu kurumları, sanayi, ticaret, meslek odaları ile ilgili endüstriyel kuruluşların işbirliğiyle biyokütle enerjisi konusunda çalışan tek uzmanlık merkezi olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Böylece BESTMER, mevcut herhangi biyokütle kaynağı (özellikle atıklar) için uygun en ekonomik ve verimli biyokütle enerji dönüşüm teknolojisini seçebilecek, projelendirilebilecek, uygulayabilecek, işletilmesi için gerekli eğitimleri verebilecek ve uygulama sonuçlarının takibine kadar tüm süreçlerde kullanıcıyı tek merkezden yönlendirebilecek. Merkez, İzmir, Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’deki yüksek potansiyele sahip biyokütle enerji kaynaklarının kullanılması hedefi doğrultusunda, bu alandaki teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilimsel, teknik ve uygulamalı ar-ge çalışmalarını yönlendirecek, eğitim çalışmaları ile danışmanlık hizmetlerini birlikte yürütecek.”

BESTMER’de, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülecek ar-ge faaliyetleri sonrasında elde edilecek ürünlerin, son kullanıcılarla paylaşılmasıyla endüstriyelleşme anlamında ilgili sektörlerin gelişiminin önünün açılacağını dile getiren Koçar, sektörün gelişmesiyle kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda da eğitim ve sertifikasyon işlemlerinin yapılacağını anlattı.

Koçar, BESTMER kapsamında kurulacak laboratuvar alt yapısıyla, biyokütle kaynaklarıyla ilgili analizlerin farklı kurumlarda ayrı ayrı yapılması yerine tek çatı altında ve sadece bu konuda uzmanlaşmış personelce yapılmasının sağlanacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Merkez laboratuvarlarının, ulusal ve uluslararası standartlara göre akredite olması sağlanarak, yapılacak test ve analiz işlemlerinin uluslararası geçerliliği sağlanacaktır. Biyokütle enerji teknolojilerinin uygulamaya aktarılması konusunda çoğunlukla yurtdışı kaynaklı firmalardan alınan danışmanlık hizmetleri, BESTMER tarafından sağlanacak. Coğrafi Bilgi Sistemi’nde biyokütle enerji potansiyeliyle ilgili veri tabanı oluşturularak elde edilen veriler, kurum ve kuruluşların kullanımına açılacak.”

BESTMER projesinin açılışının, 23 Şubat’ta enstitü bünyesinde gerçekleştirileceğini aktaran Koçar, projenin başlangıç etkinlikleri olarak, 24-25 Şubat’ta “Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu”, 26-27 Şubat’ta da “Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi” adıyla sertifikalı eğitim programlarının düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : haberler.com

161 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!