Çocuklar için Geliştirildi: COVID-19 Tespit Eden Alkolmetre

Çocuklar için Geliştirildi COVID 19 Tespit Eden Alkolmetre

SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş yetişkinler, enfekte olmayan insanlara göre nefeslerinde farklı metabolitler verir. Köpekler ve tespit cihazları bu değişiklikleri saptayabilirler. Günümüzde ACS Bulaşıcı Hastalıklarını rapor eden araştırmacılar, SARS-CoV-2 ile enfekte olan çocukların da nefeslerinde metabolit değişikliklerin olduğunu ortaya koymuşlardır fakat yetişkinlere kıyasla oldukça büyük bir farklılık söz konusudur. Araştırmacılar, bir gün, bu bilgilerin çocuklardaki enfeksiyonu hızlı ve kolay bir şekilde taramak için kullanılabileceğini söylemektedir.

Halen COVID-19, spesifik viral nükleik asitlerin veya antijenlerin saptanması yoluyla teşhis edilmektedir. Ancak bu teknikler yavaş ve  nispeten pahalı olmasının yanı sıra bazen de rahatsız edici ve yanlış negatif sonuçlara eğilimlidir.

Ayrıca araştırmacılar, yetişkinlerin soludukları nefeslerinde COVID-19 ile ilgili VOC’leri tespit etmek için bir dizi sensör geliştirdiler. Audrey Odom John ve meslektaşları, SARS-CoV-2 ile enfekte olan çocukların nefeslerindeki metabolitlerin değişiklikler gösterip göstermeyeceğini merak ettiler. Eğer öyleyse, alkolmetre gibi bir cihaz, bir gün okul gibi kalabalık ortamlarda çok sayıda çocuğu hızlı ve rahat bir şekilde tarayabilir.

Bu konuda araştırma yapan bir grup, diğer koşullar nedeniyle Pennsylvania Çocuk Hastanesine kabul edilmeden önce rutin olarak COVID-19 testleri yapılan çocuklardan nefes örnekleri topladı. On beş çocuk SARS-CoV-2 negatifken, 10’unun testi pozitif çıktı. Ekip, 2D gaz kromatografisi ve uçuş zamanlı kütle spektrometrisi (TOFMS) ile nefes örneklerindeki 84 VOC’yi analiz ederek, COVID-19’lu çocukların nefeslerinde önemli ölçüde artan altı aday biyobelirteç belirledi.

Bu belirteçlerden ikisi (oktanal ve heptanal) hastalığı olan yetişkinlerin nefesinde de artarken, diğerleri enfekte çocuklara özgüydü.

Daha sonra araştırmacılar, 24 çocuktan oluşan bir grubun yarısının test sonucu pozitif olan farklı bir gruptan alınan nefes örneklerinde bu VOC’leri ölçtüler. Belirlenen altı biyobelirteç, enfeksiyonu %91 duyarlılık ve %75 özgüllük ile tahmin edebilmektedir.

Sonuç olarak yapılan bu ön çalışmalar, alkolmetre gibi ölçüm cihazı kullanılarak çok sayıda çocuğun sık sık taranması için ucuz, hızlı ve hassas bir alternatif olabileceğine ışık tutmaktadır. Test sonucu pozitif çıkan kişilere ise daha sonra, tarama sonuçlarını doğrulamak için daha spesifik, nükleik asit bazlı testler verilebilir.

Referans: Amalia Z. Berna, Elikplim H. Akaho, Rebecca M. Harris, Morgan Congdon, Emilie Korn, Samuel Neher, Mirna M’Farrej, Julianne Burns ve “SARS-CoV-2 Enfeksiyonlu Çocuklarda Tekrarlanabilir Nefes Metabolit Değişiklikleri” ve Audrey R. Odom John, 28 Temmuz 2021, ACS Enfeksiyon Hastalıkları. DOI: 10.1021/acsinfecdis.1c00248

Yazarlar, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Burroughs Wellcome Fund’dan sağlanan fonları kabul ediyor. Yazarlardan ikisi, SARS-CoV-2 biyobelirteçlerinin ön patentinin ortak mucitleridir.

Kaynak: scitechdaily.com

413 Kez Okundu

Elif Nur Doğan

1998 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi aldım. Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Sayısal ve sözel veri yönetiminde başarılı, global fikirli, sonuç odaklı ve çalışmaya istekli, liderlik ve iyi iletişim becerilerine sahibim. İlgi alanlarım: Kozmetik kimyası, farmasötik kimya, biyokimya ve nanoteknoloji vb. Eylül 2020'de, kimyaya olan ilgimi ve bilgimi artırmak, yabancı dilimi geliştirebilmek için gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!