Dünyanın Tamamen Sürdürülebilir Enerjiden Güç Alabilmesinin Yolu Heyecan Verici!

Dünyanın Tamamen Sürdürülebilir Enerjiden Güç Alabilmesinin Yolu Heyecan Verici!

%100 yenilenebilir enerji ve yakıtla çalışan sürdürülebilir bir dünya hayal edebilir misiniz? Bu belki bir hayal gibi görünebilir ama işbirlikçi bir bilim insanı takımı eğer küresel bir katılım sağlanırsa bunun mümkün olduğunu gösterdi.

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Profesör James Ward liderliğindeki ve Trinity College Dublin’den Luca Coscieme’nin de bulunduğu bir ekibin yeni yayınlanan araştırması, bizlere yenilenebilir bir geleceğin nasıl mümkün olduğunu açıklıyor.

Uluslararası Energies dergisinde yayınlanan bu çalışma, herkesi ve gezegenimizdeki sayısız yaşamı destekleyen bir şekilde% 100 yenilenebilirliğe ulaşacaksak enerji karışımımızda, teknolojilerimizde ve ayrıca tüketim alışkanlıklarımızda hangi değişikliklerin gerekli olduğunu araştırmaktadır.

Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan geleceğin, enerji karışımımızın önemli bir ‘elektrifikasyonunu’ gerektireceğini ve yenilenebilir yakıt üretimi için arazi talepleri arasındaki potansiyel çatışmalar hakkında önemli soruları gündeme getireceği ekip tarafından öngörülmektedir.

Trinity Doğa Bilimleri Okulu Araştırma Görevlisi Luca Coscieme, çalışmayı daha detaylı anlatarak şunları söyledi:

“İlk olarak, eğer aynı seviyeleri karşılayacak kadar yakıt üreteceksek sürdürülemez miktarda arazinin biyokütle tarlaları ile kaplanması gerekeceğinden günümüzün yüksek gelirli ülkelerinin yüksek yakıt ihtiyaçlarını kısması gerekecektir. “

“Bunlara ek olarak, araştırmalarımız, bu tür ülkelerin -İrlanda dahil- enerji taleplerini, bu değişikliklerin toplumun nihai enerji taleplerinin % 75’ini karşılayabileceği varsayımıyla radikal bir şekilde “elektriklendirmemiz” gerektiğini gösteriyor.”

“Bu araştırmada tasarlanan yüksek teknoloji ürünü yenilenebilir yakıtların, sürdürülebilir gelecek vizyonumuza bilgi vereceğini ve aynı zamanda, enerji ve orman ürünü tüketim alışkanlıklarına sahip diğer ülkelerde gördüğümüz daha geniş tüketim kalıpları içinde enerji ihtiyaçlarını bağlamsallaştırarak ulusal planlamaya rehberlik edeceğini umuyoruz. Arjantin, Kıbrıs, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler bu bakımdan harika örneklerdir.”

“Öyle olsa bile, bu yeşil idealin başarısı, büyük ölçüde gelecekteki büyük teknolojik gelişmelere, elektrifikasyonun verimliliğine, yeni sentetik yakıtların üretilmesi ve rafine edilmesine bağlı olacaktır. Böyle bir senaryonun -her ne kadar sürdürülebilir olsa da- hala dünyadaki orman alanlarının önemli bir kısmının kullanılmasını gerektirmesi muhtemeldir. ”

Kaynak: techxplore.com

180 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!