Düşük Fiyatlı Membran Tek Adımda Hafif ve Ağır Yağları Temizliyor

Düşük Fiyatlı Membran Tek Adımda Hafif ve Ağır Yağları Temizliyor

British Columbia Üniversitesi araştırmacıları düşük fiyatlı, talep durumunda yağı ve suyu etkili bir şekilde ayırabilen membran geliştirdiler. Bunun gelecekte petrol sızıntılarının daha hızlı temizlenmesini ve endüstriyel atık su artımını iyileştirmeyi kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Membran, yağ-giderme modundan su-giderme moduna basitçe sıradan kalem pille birkaç saniyelik gerilim uygulanarak geçirilebilen işlenmiş bakır örgüden oluşmaktadır. Yağ-giderme modunda su tutulurken ağır yağ örgüden geçer aynı şekilde su-giderme modunda ise örgü hafif yağı tutarken su örgüden geçer. Bu kullanıcıların hafif ve ağır yağları sudan tek bir membran kullanarak nerdeyse tamamen uzaklaştırılmasına olanak sağlıyor.

“Bu teknoloji evsel, kentsel ve endüstriyel süreçler sonucu oluşan yağlı suyun ve atık suyun olumsuz etkilerini azaltmada etkili ve çevre-dostu bir yol gösteriyor,” diyor araştırmayı yürüten British Columbia Üniversitesi Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Chun Haow (Bryan) Kung. “Diğer yağ-su ayırma metotları örneğin yüzeyden sıyırma, yanma ve çözücülere dayananlar ya çok pahalı, çok kullanışsız ya da verimsiz.”

Yağ-giderme modundan su-giderme moduna geçebilen başka membran arıtma yöntemleri olmasına rağmen bunlar genelde zehirli, kararsız, aktif hale getirmesi zaman alan kimyasal kaplamalara dayanıyor. Aynı zamanda bunlar nispeten saf olmayan, ayrıca işlem görmesi gereken yağ ve su oluşturuyor diye ekliyor Kung.

“Membranımız katkı maddesi içermiyor ve ayrılmış yağ ve su için en az yüzde doksan sekizlik saflığa ulaşma kapasitesinde,” dedi Kung. “Membran işlem değişikliği için bir tek elektriksel yüke ihtiyaç duyuyor ve özel bir alet veya durum gerektirmiyor.”

Kung ve arkadaşları membranı basit bakır örgüyü elektrolit çözeltisine daldırıp toplam iki dakika iki küçük gerilim uygulayarak hazırladı. Proses örgünün yüzey yapısını değiştirip, iki mod arasında geçiş yapma imkanı veriyor.

Ekip örgünün sağlamlığını test etmek için hem hafif hem ağır yağlar içeren karışımlar kullanarak otuz ardışık ayırma döngüsü gerçekleştirdi.

“Her yıl tahmini olarak 2 milyon ton yağın sulara karışmasıyla ile kirlenmiş sular dünyadaki ana problemlerden biri olmaya devam ediyor, “ diyor çalışmanın kıdemli yazarı, British Columbia Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü ve üniversitenin temiz enerji araştırma merkezi yöneticisi Walter Merida. “Umudumuz bu membranın sonunda suyumuzu arıtacak ve çevremizi koruyacak daha iyi bir yola çıkması.”

Kaynak : sciencedaily.com

159 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!