Elektrikli araçların CO2 emisyonuna etkisi

Elektrikli araçların CO2 emisyonuna etkisi

Elektrikli araçların doğrudan nakliye emisyonlarında bir azalma olmasına rağmen elektrik santralleri karbondioksit (CO2) artışına neden olmaktadır.

Yeni bir Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency – AEA) değerlendirmesi, Avrupa arabalarının fosil yakıtlardan elektriğe dönüştürülmesi durumunda emisyon azaltımında önemli bir etkisinin olup olmayacağını araştırıyor.

Genel olarak enerji üretiminde fosil yakıtların sürekli kullanımından kaynaklanan yüksek emisyonlarla karşılaştırıldığında, ulaşım sektöründeki karbondioksit azaltımının toplam emisyon değerinin azaltılmasında daha ağır basacağını belirtiyor. AB’de, 2050 yılında net 255 milyon ton CO2 azalması sağlanabildi; bu sayı o yıl için tahmin edilen toplam emisyonların yaklaşık %10’una eşdeğerdi. Eğer yenilenebilir teknolojiler 2050’ye kadar gerçekten hayata geçirilirse, bu rakamın daha da artacağı tahmin edilmektedir. Dahası elektrikli araçlar, azot oksitlerin ve partiküler maddelerin toplam emisyonlarını da önemli ölçüde azaltacaktır, ancak kükürtdioksit gibi diğer kirleticiler, elektrik üretiminde kömür kullanımının devam etmesi nedeniyle artabilir.

Ancak rapora göre, fosil yakıt kullanan elektrik santrallerinde yüksek paya ve daha az yenilenebilir teknolojiye sahip olan ülkelerde elektrikli araçlara geçmenin çevresel faydaları daha düşük olacak.

EEA (European Economic Area-Avrupa Ekonomik Bölgesi), bu tür araçların yaygın bir şekilde kullanılmasının, artan elektrik talebini karşılamada Avrupa’nın elektrik şebekesi için zorluklar oluşturacağını bildirdi.

EEA yönetici müdürü Hans Bruyninckx şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan elektrikli araçlar, AB’nin daha yeşil, daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçme ve sera gazı emisyonlarını 2050’ye kadar %80-%95 oranında azaltma hedefine ulaşma planlarında köprü görevi görebilir. Ancak, düşük karbon ekonomisine geçiş için çok sayıda elektrikli araç yeterli olmayacaktır. Ulaşım zorluğu ve trafiğe neden olan diğer sorunlar da varlığını sürdürmekte ve ayrıca ele alınması gerekmektedir. ”

Kaynak : energylivenews.com

845 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!