Tagged: Amonyak Sentezi

Amonyak Sentezi için Yeşil Çay

Araştırmacılar, yeşil çayın, amonyak sentezinde indirgeyici madde olarak kullanılan nanomateryallerin hazırlanmasında kullanılabileceğini gösterdiler. Yığın grafit karbon, nitrit ile karşılaştırıldığında optimal örneğin amonyak aktivitesinde (2.627 mg/sa/gkatalizör) 2.93 kat fazla fotokatalik nitrat indirgemesine sahiptir ve NH3 seçiciliği %50.77’den %77.9’a yükselmiştir. Ekip, yaklaşımlarını 6 Eylül’de Energy Material Advances dergisinde yayımladı. Yeşil çay çözeltisi...

Bilye ile Haber-Bosch Amonyak Sentezi

Haber-Bosch ile amonyak sentezi yeşil bir prosese dönüşebilir mi ? Yoğun sera gazı içeren Haber – Bosch prosesinin saltanatı, “endüstriyel amonyak sentez kalesinin kralı” olarak devam ediyor. Yüzyıldan fazla bir süre önce BASF’de 1913’te geliştirilmesinden bu yana, bilim insanları prosesi daha ılımlı sıcaklık ve basınçta çalıştırabilmek amacıyla bu güçlü teknolojiyi...

Lantanit Oksihidrit Destekli Rutenyum ile Daha Düşük Sıcaklıklarda Amonyak Sentezi Katalize Edilebilir

Fotoğraf: Lantanit oksihidritlerle desteklenen metal rutenyum, amonyak sentezini daha düşük sıcaklıklarda verimli bir şekilde katalize edebilir. Azot, bitkilerin büyümesi için gerekli bir besindir ancak çoğunlukla atmosferde gaz olarak bulunduğundan bitkiler tarafından erişilmesi güçtür. Özellikle tarımsal ortamlarda bitkilerin büyümesini desteklemek için kimyasal azotlu gübrelere ihtiyaç vardır. Bu gübrelerin üretiminde en kritik...

Sürdürülebilir Amonyak Sentezinde Lityum Kilit Nokta Olabilir

Devir yöntemi ile büyük bir verimlilik sağlanabilir. Amerika’daki araştırmacılar, lityum çekirdeklerini akıllı çevrim yöntemine bırakarak, atmosfer basıncında yenilenebilir enerji yoluyla amonyak üretiminin yapılabildiğini gösterdiler. Geliştirilmesinden 100 yıldan fazla süre geçmesine rağmen, Haber-Bosch prosesi, endüstriyel olarak amonyak üretiminde birincil yöntemdir.  Amonyak gübre dışında önemli sorunu, Haber-Bosch prosesinin çevreye olan etkisidir. Haber-Bosch,...

Kopyalamak Yasaktır!