Tagged: Amonyak Üretmek

Amonyak Üretmek için Çok Daha Küçük Karbon Ayak İzine Sahip Yeni Bir Süreç Belirlendi

Fotoğraf: Havadan sürekli N2 yakalaması ve elektrokatalitik elekler kullanılarak yüksek seçicilikte NH3’e dönüştürülmesi Amonyak, dünyada en yaygın üretilen ikinci kimyasaldır ve çoğu gübrenin önemli bir bileşenidir. Ancak, amonyak üretimi için uygulanan mevcut endüstriyel işlemler, her yıl güçlü bir sera gazı olan milyonlarca ton karbondioksit üretmektedir. Illinois Üniversitesi Chicago Mühendislik Koleji’nde...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!