Tagged: Aromatik Molekül

İlk Aromatik Molekül Yıldızlararası Uzayda Tanımlandı

Fotoğraf : Radyo astronomisi, Taurus Moleküler Bulut’unda (Taurus Molecular Cloud) (TMS) aromatik moleküllerin varlığını ortaya koydu. Radyo astonomi analizi benzonitril sinyalini seçti. Aromatik molekül olam benzonitril, Taurus Moleküle Bulut’unda- karmaşık moleküller içerdiği bilinen yıldızlararası boşluğun bir bölgesi-  radyo teleskop kullanarak tespit edildi. Aromatik moleküllerin evrende yaygın olarak dağılmış olduğu düşünülür...

En Küçük Aromatik Molekül Önceki Örneklere Gölge Düşürüyor

Singlet siklo-pentadienil zwitter iyon (dipolar iyon, hempozitif hem negative yük içeren nötral molekül) küçük antiaromatik moleküllerin ilk örneğidir. Şimdiye kadarki yapılmış en küçük antiaromatik molekül, önceki örneklerin sahici antiaromatikler olmadığı yönündeki spekülasyonu teyit ediyor. 4n +2π elektronlu aromatik moleküller aromatik olmayan diğer muadillerinden daha kararlıdırlar. Fakat antiaromatikler sadece 4n π...

Kopyalamak Yasaktır!