Tagged: Astım İlacı

Astım İlacı Geliştirmeye İlişkin Yeni Görüşler

Fotoğraf: CCR1-Gi komplekslerinin Cryo-EM yapıları. Astım dünya çapında en sık görülen kronik solunum yolu hastalıklarından biridir ve yaygınlığı artmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar astım görülme sıklığının çeşitli ülkelerde %1 ile %18 arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. Tüm dünyada 400 milyondan fazla insan astım hastasıdır. Çin’de 20 yaş ve üzeri astım hastalarının sayısı 45,7...

Kopyalamak Yasaktır!