Tagged: Atıksular

Atıksuların Küresel Anlamda Tarımsal Sulamadaki Kullanımı Tahmin Edilenden Çok Daha Fazla

Şehirlerden gelen arıtılmamış atıksuların akıntı yönündeki mahsullerin sulanması için kullanımı, Environmental Research Letters Dergisi’nde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre öncesine nazaran %50 daha yaygındır. Küresel boyutta hangi çiftçilerin tarla sulamada kentsel atıksu kullandığını gösteren gerçek anlamda ilk kapsamlı değerlendirmeyi sağlayan çalışma, ileri modelleme metodlarına dayanmaktadır. Araştırmacılar, bir önceki çalışmalardaki gibi...

Kopyalamak Yasaktır!