Tagged: Bakteriyel Film

Su ve Yağı Birbirinden Ayırabilen Bakteriyel Film Elde Edildi

Araştırmacılar, bazı bakterilerin korunma ve hareket etme gibi amaçlarla ürettikleri sümüksü, fakat sert yapıya sahip bir biyofilm türünün su ve yağı birbirinden ayırmak için kullanılabileceğini keşfetti. Bu materyal, kirlenmiş suların arıtılması gibi birçok uygulama için faydalı olabilir. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yağ karışımı içerisindeki suyu ayrıştırmak için Glukonasetobakter Hansenii...

Kopyalamak Yasaktır!