Tagged: Biyokütleden Türetilmiş Karbon

Bilim Adamları, Biyokütleden Türetilmiş Karbon Üzerinde Yeni Çift İşlevli Katalizörler Önermektedir

Fotoğraf :  Fe1Pt1 / NC sentezi için şematik gösterim. Yakıt pilleri ve su ayırma sistemleri gibi çevre dostu enerji dönüştürme teknolojileri büyük ilgi gördü. Bununla birlikte, bu elektrokimyasal cihazların uygulanması, oksijen indirgeme reaksiyonunun (ORR) ve hidrojen oluşum reaksiyonunun (HER) yüksek enerji bariyeri nedeniyle engellenmektedir. Tek atomlu katalizörler (SAC’ler), ORR ve...

Kopyalamak Yasaktır!