Tagged: buhar toplama

Havayı Temizlerken Su Tasarrufu Sağlayan Buhar Toplama Teknolojisi

Fotoğraf : MIT’nin nükleer santralinin soğutma kulesi, yeni su geri kazanım sisteminin etkinliğini göstermiştir. Kulenin sağ tarafında, buhar bulutunu ortadan kaldıran yeni sistem kurulurken, işlenmemiş sol taraf sabit bir buhar akışı üretmeye devam ediyor. ABD’deki göllerden, nehirlerden ve kuyulardan çekilen suyun yaklaşık beşte ikisi tarım, içme veya sanitasyon için değil,...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!