Tagged: çift sarmallı DNA

Kanser Markörlerinin Hızlı Bir Şekilde Yakalanması Tanıda, Tedavide Yardımcı Olacaktır

Mavi, yeşil ve sarıya boyanmış lipit nanoproblar kendiliğinden üç hücre dışı vezikülün lipit çift katmanına yerleştirilirler. Hücre dışı veziküllerin taşıdığı madde içeriği proteinler, DNA ve RNA’dan oluşmaktadır. Hücre dışı veziküller olarak etiketlenen lipit nanoprob, konjuge avidin moleküllerinin (kırmızı) etkileşimi yoluyla manyetik bir boncuk (siyah) yüzeyine yakalanır. Eksozom izolasyonu ve bunun...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!