Tagged: Değerli Metallerden Yapılan Katalizörler

Değerli Metallerden Yapılan Katalizörler : Yakıt Hücrelerini Daha İyi Çalıştıran Mücevher Nanopartiküller

Görsel: Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, metal nanopartiküllerden çok yüksek verim sağlayan katalizörler yapmak için yeni bir metot geliştirdi. Bu metot sayesinde yakıt hücreleri, diğer metotlara göre daha verimli çalışacak. Görselde ; tetraheksahedral nanopartiküllerin sahte renkli taramalı elektron mikroskobu görüntüsü görülmektedir. Northwestern Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, metal nanopartiküllerden yüksek verimli katalizörler yaparak...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!