Tagged: Dolaşım Reaktörü

Dolaşım Reaktörü, Çok Adımlı Reaksiyonları Yürütebilir ve Saflaştırabilir

Fotograf-1 : Dönen reaktör, çözücü katmanlarını yoğunluklarına ve çözünürlüklerine göre ayırabilir. 22 seviyeli bir yoğunluk “merdiven” (solda), çözünmeyen bitişik katmanlar içerir. Her iki bitişik katman kümesinin birbiriyle karışabildiği, ancak çözünmeyen komşularıyla karışmadığı belirsiz çözüm çiftlerine sahip bir sistem (sağda). Araştırmacılar, görselleştirmeye yardımcı olmak için katmanlara boyalar ekledi. Basit sistem, bağımsız...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!