Tagged: Doymuş Karbon

Metal ile Katalize Edilmiş Doymuş Karbonun C-C Bağlarına Eklenmesi: Sentez Tip II Poliketidler için Reaksiyon

Tip II poliketidler mikroorganizmalardan elde edilmiş ikincil metabolitler olarak doğada bulunan bileşiklerin bir sınıfıdır. Karmaşık yapıları, çok miktarda keton ve hidroksil gruplarıyla süslenmiş birleşik polisiklik aromatik halkalar yardımıyla karakterize edilmiştir. Yaygın birçok antibiyotik antifungal ve antikanser ilaçları Tip II poliketid ya da bu bileşiklerin doğal olarak oluşan türevleridir. Bununla birlikte,...

Kopyalamak Yasaktır!