Tagged: Elektrokimya Yasası

Yüz Yıllık Elektrokimya Yasası Güncellendi!

Gouy-Chapman teorisi, bir tuz çözeltisi ile temas halindeki bir elektrotun yakınında ne olduğunu tanımlar, ancak bu tanım gerçeklikle uyuşmuyor. Araştırmacı Kasinath Ojha, Yrd. Doç. Katharina Doblhoff-Dier ve Prof. Marc Koper, teorinin yeni bir versiyonu sunuyor. “Yeni nesil elektrokimya kitapları farklı gözükecek” Bir yakıt hücresinin içine baktığınızda genellikle platinden yapılmış olan...

Kopyalamak Yasaktır!