Tagged: Etanol Üretmek

Stanford Keşfi, Etanol Üretmek için Daha Yenilebilir Bir Yaklaşıma Öncülük Edebilir

Stanford araştırmacıları Thomas Jaramillo, Kimya  Mühendisi ve Foton bilimi Profesörü; ayrıca SLAC’ la ortak çalışan Christopher Hahn, son zamanlarda yakıt katkı maddesi olarak üretilen etanol için yenilenebilir bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem basitçe suyu, karbondioksiti ve bakır katalizör yardımıyla elektriği iletmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, bilim adamlarının etanol üretiminde ortak yöntemleri,...

Kopyalamak Yasaktır!