Tagged: Fotoenzim

Yeşil Kimya ve Biyoyakıt: Deşifre Edilmiş Anahtar Bir Fotoenzimin İşleyiş Mekanizması

Biyoyakıt üretimi ve yeşil kimya için oldukça faydalı bir enzim olan FAP’ın işleyiş mekanizmasının sırrı çözüldü. Bu gelişme, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibi harekete geçirdi. İlgili çalışma, 09 Nisan 2021 tarihinde Science dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, Chlorella gibi mikroskobik alglerde doğal olarak bulunan Yağ Asidi Fotodekarboksilaz (FAP) enziminin  çalışma mekanizmalarının...

Kopyalamak Yasaktır!