Tagged: Güçlü Plastikler

Çelik Kadar Güçlü Plastikler

Atık depolama alanları plastik atıklardan dolup taştığı için, bilim adamları kirliliği azaltacak, çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen bir alternatif üretmek için çalışıyorlar. Şimdilerde Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları tamamen yeni bir boyut kazandıracak – onları herz amankinden daha da sertleştirerek çevreye duyarlı plastikler için çalışıyorlar. TAU Kimya Okulu’ndan Prof. Moshe Kol...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!