Tagged: havadan elektrik üretimi

Bitkilerden elektrik üretildi

Fosil yakıtların dünya üzerindeki etkileri ve hızla tükenmeleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji arayışını hızlandırdı. Son dönemdeki temiz ve sürdürülebilir enerji üretebilme arayışı kapsamında daha önce yayınladığımız mikro algler haberini çağrıştıran bir haber de Hollanda’dan geldi. Hollandalı bir şirket canlı bitkilerden, bitkilere zarar vermeden enerji elde ediyor ve bunu Hollanda’da iki...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!