Tagged: Karbondioksitin Dönüştürülmesi

Karbondioksitin Dönüştürülmesi için Elemental Bor Etkili Bir Fototermal Katalizör

“Kendi kendini ısıtan” bor katalizörü, karbondioksiti (CO2) azaltmak için güneş ışığının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar, hidrojen jeneratör ve katalizör olarak görev yapar. Araştırmacılar, “Angewandte Chemie” Dergisi’nde su dışında katkı gerektirmeyen fototermokatalitik reaksiyonu tanıttılar. Bu yeni yöntem, sera gazı karbondioksiti karbon kaynağına dönüştürerek, yakıtların ve kimyasal ürünlerin üretimi için daha...

Kopyalamak Yasaktır!