Tagged: Köknar Ağacı Ormanı

Görüntü: Plastik Köknar Ağacı Ormanı

Bu görüntü metallerin bir benzeri olarak şeffaf bir organik karışım kullanarak bir metal karışımının katılaşırken nasıl bir görünüme sahip olacağını gösterir. Bir meteor yağmuru gibi metal alaşımların dökümü sırasında oluşan köknar ağacı benzeri kristalleşmelere dendritler denir. Dendritler atomik yapıları güçlü ve esnek bir metal veya kırılgan ve zayıf bir metal...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!