Tagged: kontaminasyon

Araştırmacılar, Kan Örneklerinde Kafein ve Başka Bileşiklere Rastladı

Fotoğraf: Chen ve van Bremen, araştırmalarda kullanılan kan örneklerinde ilaç kalıntılarına rastladı. Oregon Eyalet Üniversitesi’nden bilim adamları, araştırmalarında kan bankalarına bağlı biyomedikal tedarikçilerden temin ettikleri farklı donörden toplanan 18 parti kan örneği kullandılar. 18 partinin hepsinde kafein izine rastlandı, numunelerin çoğunda öksürük ilacı ve anti-anksiyete ilacı kalıntıları bulundu. Farmasötik ve...

Kopyalamak Yasaktır!