Tag Archives: Kristalizasyon

Fotoğraf : Alüminyum ve sodyum iyonlarının alkalin çözeltileri, alüminyum metali merkezli ağlardan oluşan örnekteki gibi kompleks jeller oluşturmaktadır. Kristalizasyon boyunca bu ağlar, yapısı sodyum iyonlarının büyük konsantrasyonları ve çözünen-çözücü ortamı tarafından etkilenen iyonları serbest bırakır. Radyoaktif Ortamlar ve Malzemeler (IDREAM) Enerji Sınırı Araştırma Merkezi’nde Ara Yüzey Dinamiği araştırmacıları yoğun sodyum hidroksit çözeltileri içerisindeki sulu alüminyum jellerden […]

Send this to a friend