Tagged: Makineler

Makinelerin Mekanik Olarak Hücrelerle Konuşturulması

İlk kez biyokimyasal bir tepki ortaya çıkararak canlı hücrelerle konuşabilen yapay bir moleküler motor üretildi. Bu gelişme bilim insanlarının, hücrelerin dokularda birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları dili çözmelerine oldukça yardımcı olabilir. Almanya’nın Leibniz Malzeme Enstitüsü’nde çalışmayı yöneten Aránzazu del Campo “Hücrelerin uyguladığı fiziksel, mekanik bir dil var ve hangi bilgilerin...

Kopyalamak Yasaktır!