Tagged: metan

Alkanlarda Aril Gruplarını Sabitleme

Organosilikon katalizli reaksiyonda,  değerli geçiş metallerinden dahi yardım almadan, kötü atıl metanı bile işlevselleştirir. Stu Borman Aktifleştirilmemiş alkanları fonksiyonel hale getirmek zordur. Bu işlemi yapmak için yani hidrokarbon C-H bağlarını açmak için kullanılan çoğu katalizör, değerli geçiş metallerine dayanmaktadır. Araştırmacılar şimdi daha bol miktarda bulunan materyallerden, bor ve silikon, C-H...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!