Tagged: Mikroküre

Cam Mikrokürelerin İnert Davranışa Etki Ettiği Bulundu

Fotoğraf: Cam mikroküreler (çap 32,5 μm ± 1,2 μm) birçok kimyasal reaksiyonu katalize edebilir. Camın yüzeyi, reaksiyonları katalize etmek ve bazı reaktifleri parçalamak için güçlü bir baz görevi görebilir. Beherler, balonlar, petri kapları kısacası cam eşyalar kimya laboratuvarlarının en temel unsurlarını oluşturur. Cam malzemeler genel olarak inert olarak düşünülse de...

Kopyalamak Yasaktır!