Tagged: Muz Kabuklarından Hidrojen

Muz Kabuklarından Hidrojen Elde Etmek Mümkün

Biyo-atıklardan saniyeler içinde yüksek verimle hidrojen elde etmek mümkün. Dünyanın enerji talebi arttıkça fosil yakıt tüketimi de artıyor. Sonuç olarak sera gazı emisyonunda şiddetli artışlar ve olumsuz çevresel etkiler yaşanıyor. Bu konuyu ele almak için bilim insanları alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları arıyorlar. Başlıca adaylardan biri, biyokütleden veya bitki ve...

Kopyalamak Yasaktır!