Tagged: nötronlar

Zirkonyumun Tuhaf Bir Türü Nötronları Sünger gibi Emebiliyor

Fotoğraf : Zirkonyum elementinin bir izotopu nötronları bilinen diğer tüm atomlardan daha büyük bir kapasite ile absorplayabiliyor. Bilim insanları zirkonyum-88’in atom altı parçacıklara neden bu kadar yüksek bir ilgisi olduğunu henüz açıklayamıyor. Radyokimyager Jennifer Shusterman ve arkadaşları çalışmalarının ilk sonuçlarını aldıklarında kimse böyle sonuçlar görmeyi ummuyordu. Zirkonyum elementinin tuhaf bir...

Nötronlar Hibrit Perovskit Güneş Pilleri için Artırılmış Performansın İçyüzünün Anlaşılmasını Sağlar

Fotoğraf : Nötron etkileşimleri, metil amonyum katyonlarının nitrojeni ve  PbBr6 oktahedral yapısında köşeye bağlı bromürleri arasındaki güçlü hidrojen bağları ile stabilize edilen hibrit perovskitin ortorombik kristal yapısını ortaya çıkardı. Nötron saçılımı güneş ışığının hibrit perovskite materyallerde enerjiye dönüşmesinin arkasındaki temel mekanizmaları gerçek zamanda ortaya çıkardı. Bu davranışın daha iyi anlaşılması üreticilerin...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!