Tagged: Okyanustan enerji üretimi

Okyanustan enerji üretimi uçuşa geçti

Okyanuslardaki gelgitlerden vedalgalardan elektrik üretimi, büyüksantrallerin kapasitelerine ulaştı. Fosil yakıtlar dışında alternatif enerji kaynaklarına yönelim dünyada gittikçe artıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımının son yıllardaki hızlı yükselişinin ardından, bir diğer alternatif yöntem okyanuslarda kullanılmaya başlandı. Okyanuslardaki gelgitlerden ve dalgalardan elektrik üretimi, büyük santrallerin kapasitelerine ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da bu...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!