Tagged: Parlayan Kumaşlar

Şekerden Faydalanarak Parlayan Kumaşlar Üretebilmek Mümkün mü?

Yeni işlevsellikleri ile ekzojen (dışşal) moleküllerin birleşiminden sonra yapay ortamda elde edilen pamuk modelinin dijital kamera görüntüsü. (Filipe Natalio) Almanya, İsrail ve Avusturya’dan bir araştırma ekibi, pamuk liflerini floresan ışığı altında parlayan malzemelere aşılamak için yeni bir proses geliştirdiler. Araştırmacıların ‘’Science’’ dergisinde yayımlanan makalesinde, geliştirilen proses, prosesin ne kadar iyi...

Kopyalamak Yasaktır!